פנורמה אוניברסיטת חיפה

אודות הרשות

  • הלימודים באוניברסיטת חיפה מבוססים על אמון רב בין המוסד לבין הלומדים בו ומחייבים התנהגות הולמת. הסטודנטים ילמדו ויתקדמו מבחינה אינטלקטואלית ומקצועית, ישאפו להישגים אקדמיים גבוהים ויפעלו מתוך אחריות אישית בלימודיהם. הם יקפידו על יושרה בהתנהלותם האקדמית לרבות על דיווח אמיתי, אמין ומדויק ועל ציטוט וייחוס נאותים והוגנים.
  • אוניברסיטת חיפה רואה חשיבות רבה בשמירה על התנהגות נאותה ככלל ועל טוהר המידות האקדמי בפרט, מצד כל חברי קהילת האוניברסיטה ובכלל זה תלמידיה, הנדרשים למלא בנאמנות את חובותיהם הלימודיות, המשמעתיות והאחרות.
  • רשות משמעת תלמידים באוניברסיטת חיפה הוקמה על מנת לטפל בכל ענייני המשמעת הנוגעים לתלמידי האוניברסיטה.
  • הרשות פועלת מכוח תקנון משמעת תלמידים שאושר על ידי סנאט האוניברסיטה. תקנון זה בא להסדיר תהליכים ולהגדיר את נושא מערך משמעת לסטודנטים וסטודנטיות באוניברסיטת חיפה.

הודעות

"במסגרת ישיבת ועדת משמעת שהתקיימה בהרכב מיוחד של שלושה פוסקים, ובראשות הממונה על המשמעת נוכחנו כי במקרים בהם הבחינה מתקיימת באופן מקוון, קל יותר להעתיק מאשר בבחינה רגילה, ובה בעת קיים קושי רב יותר לגלות את ההעתקה. מצב זה מהווה מעין "מכת מדינה" המחייב החמרה במדיניות הענישה. במקרים שהובאו בפנינו החלטנו כי משום שאלה המקרים הראשונים של העתקה בבחינות זום שנדונו בוועדות משמעת, יש להזהיר תחילה, ולכן החלטנו להחיל את ההחמרה רק בענישה על העבירות שיבוצעו בעתיד. יחד עם פרסום הודעה זו באתר ועדת המשמעת, אנו מחילים מדיניות מחמירה של ענישה בהעתקות מקוונות. נטיתנו הברורה כי במקרי העתקה במבחנים וירטואליים הסטודנטים יורחקו בפועל לסמסטר, (בהיעדר נסיבות מקילות או מחמירות)".